CHRISTIAN NIELSENS FOND er stiftet af Christian Nielsen (1877-1967)

 

Efter endt handelsuddannelse rejste Christian Nielsen som 25-årig til Hamburg og startede en import- og eksportforretning med kontakter over hele Europa. Virksomheden blomstrede, men ved 1. verdenskrigs udbrud besluttede han at afvikle forretningen i Hamburg og vende tilbage til Danmark.

 

De sidste år i Tyskland havde Christian Nielsen fået interesse for

svejsning. Ved hjemkomsten undersøgte han derfor muligheden for at starte en produktion af industrigasser i Danmark, først og fremmest ilt. I 1917 købte Christian Nielsen Strandmøllen og fabriksanlægget ved Mølleåens udløb i Øresund. Strandmøllen havde i næsten 250 år frem til 1890´erne fungeret som papirmølle, og her, hvor Mølleåens kraft kunne udnyttes, startede Christian Nielsen sin produktion af industrigasser.

 

Bygningerne på Strandmøllen havde stået tomme i næsten 20 år, da Christian Nielsen overtog dem. Der forestod derfor et større genopbygningsarbejde. Produktionen af ilt kom i gang i 1920, og en ny turbine, der udnyttede Mølleåens vand mere effektivt, blev installeret. Frem til 1990’erne blev der opført i alt 4 ilt-anlæg på Strandmøllen i Klampenborg.

 

I slutningen af 1920’erne overtog Christian Nielsen Stampen - en af de andre møller langs Mølleåen - og her blev der i 1928 etableret en acetylenfabrik. Acetylenproduktionen blev i begyndelsen af 1970’erne flyttet til en ny fabrik i Holbæk.

 

Produktionen af luftgasser og brint på Strandmøllen fortsatte frem til begyndelsen af 1990´erne, hvor der blev opført et nyt produktionsanlæg i Ejby på Fyn. Dette anlæg er løbende blevet forbedret og udbygget, senest med et moderne produktionsanlæg for

medicinsk ilt.

 

I 2011 opførtes et endnu større produktionsanlæg i Ljungby i Sverige, der forsyner det svenske marked.

 

Christian Nielsen var barnløs og efter hans død i 1967 blev der stiftet en fond, der bærer hans navn.

 

Strandmøllen i Klampenborg er fortsat hjemsted for selskaberne og kunne i 2017 fejre 100-året for Christian Nielsens overtagelse.