Hvordan ansøges?

 

Før der indsendes ansøgning, bør det overvejes, om det påtænkte formål

falder ind under fondens mulighed for at yde støtte.

 

Ud over en udførlig beskrivelse af det formål, til hvilket der søges støtte,

bør ansøgningen indeholde følgende oplysninger:

 

Ansøgerens navn, stilling, bopæl, og CPR NR. Et CV bør medsendes, og hvis

ansøgeren er et selskab, bedes ejerkredsen og CVR Nr. oplyst.

 

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til, så fondsbestyrelsen har et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere sagen.

 

Fonden anvender ikke et standard ansøgningsskema, men nedenstående link kan anvendes.

 

Klik her for download af ansøgningsskema

 

Fondsbestyrelsen, som behandler ansøgningerne, holder møde efter behov

og mindst 4 gange årligt - som oftest i april, juni, september og december

måned. Ansøgninger forventes derfor fremsendt i god tid og gerne inden de

pågældende måneders start.

 

Persondatapolitik for Christian Nielsens Fond