FAQ

 

På denne side kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål. 

 

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 

Vi bevilliger ifølge vores fundats støtte til

  • forskning med industrielt sigte inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri

  • opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

  • projekter, der omhandler fysiske produkter

  • projekter, hvor ansøgere har en tilknytning til en industriklynge eller har et advisory board.

Bestyrelsen kan desuden beslutte at yde støtte til udvalgte almennyttige, sociale eller humanitære formål i Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune i form af legater.

Du kan læse mere om fondens formål her.

Du kan få et indblik i, hvem vi tidligere har bevilliget støtte til her

Vi bevilliger ikke støtte til

  • kongresrejser

  • generelle sociale formål

  • enkeltpersoners underhold

  • studierejser og studieophold

  • projekter, som tilgodeser politiske eller kommercielle interesser.

Det skifter fra år til år. I 2023 er der deadline for ansøgninger den 1. april, 19. maj, 25. august og 17. november.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning 4 til 6 uger efter ansøgningsfristen.

Bestyrelsesmøderne afholdes 4 gange årligt i april, juni, september og december.

Ja, du kan sagtens ansøge om støtte igen, hvis der er tale om et nyt projekt eller et nyt produkt. Vi bevilliger ikke støtte til samme produkt eller projekt flere gange. 

Ja, det kan du, hvis dit projekt eller produkt falder inden for fondens fundats og bevillingsområder.