Hvordan ansøges?

Før der indsendes en ansøgning, bør det overvejes, hvorvidt det påtænkte projekt falder inden for fondens mulighed for at yde støtte.

Ansøgninger vurderes bl.a. ud fra flg. kriterier:

  • Har markedet brug for dette produkt?
  • Har teamet bag ved ansøgningen, hvad der kræves for at udvikle, producere og markedsføre produktet?
  • Forefindes tekniske beskrivelser samt forretningsplan?
  • Er planerne realistiske med de ressourcer og den kapital, der er tilstede?

Ansøgningsskemaet skal benyttes og skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til, så fondsbestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag til at vurdere projektet.

Download af ansøgningsskema