Om fonden

Det er fondens formål ifølge fundatsen at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder (www.strandmollen.dk) fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. 


Strandmøllens fabrik i Ljungby, Sverige.
 
 

Derudover kan fonden yde støtte i form af lån eller kapitalindskud til dansk teknologisk og industriel udvikling, herunder til:

  • Opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

  • Forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Endvidere kan fonden yde støtte i form af legat til udvalgte almennyttige, humanitære og sociale formål i Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner. 

Det er vigtigt for fonden, at den med sin støtte kan se projekter realiseret og bidrage til at skabe danske arbejdspladser. Giver en investering afkast, går pengene herfra til nye iværksætterprojekter.