Bestyrelsen

Fondsbestyrelsen er en selvsupplerende bestyrelse, sammensat af personer med bredt funderet kompetencer.

Fonden lægger stor vægt på at opretholde kontinuitet i bestyrelsen for at bevare den ånd, der hersker i organisationen, og som har tjent selskabet i over 100 år.

Fondsbestyrelsens sammensætning:

Henrik Nathansen

 

(Formand)

Uddannelse: Cand.med., ing.

 

Ledelseshverv:
Praktiserende læge

 

Tiltrådt: 2015

Uafhængighed: Uafhængig

Annette Steen Salskov-Iversen

 

Uddannelse: Cand.polyt, PhD

 

Ledelseshverv: Partner

 

Tiltrådt: 2018

Uafhængighed: Uafhængig

Torben Berlin Jensen


Uddannelse: HD

 

Ledelseshverv: Tidl. Senior VP

 

Tiltrådt: 2018

Uafhængighed: Uafhængig

Søren Kjeldsen Andersen

 

Uddannelse: B.Sc. EE, HDI, HDA

 

Ledelseshverv:
Adm. Direktør

 

Tiltrådt: 2019

Uafhængighed: Ikke uafhængig

Alex Buendia

 

Uddannelse: Akademiingniør, HD

 

Ledelseshverv: Adm. direktør

 

Tiltrådt: 2006

Uafhængighed: Ikke uafhængig