Historie

Christian Nielsens Fond er stiftet af Christian Nielsen (1877-1967)

Efter endt handelsuddannelse rejste Christian Nielsen som 25-årig til Hamburg og startede en import- og eksportforretning. Virksomheden blomstrede, men ved 1. verdenskrigs udbrud afviklede han forretningen og vendte tilbage til Danmark.

I Tyskland havde Christian Nielsen fået interesse for svejsning, og derfor undersøgte han muligheden for at starte en produktion af industrigasser i Danmark. 

Køber en papirmølle
I 1917 købte Christian Nielsen Strandmøllen ved Mølleåens udløb i Øresund. Strandmøllen havde indtil 1890´erne fungeret som papirmølle, og her startede Christian Nielsen sin produktion af industrigasser i 1920. Frem til 1980’erne blev der opført i alt 4 ilt-anlæg på Strandmøllen i Klampenborg.

I 1928 etablerede Christian Nielsen en acetylenfabrik på Stampen i Rådvad. Acetylenproduktionen blev i begyndelsen af 1970’erne flyttet til en ny fabrik i Holbæk.

Moderne produktionsanlæg i Ljungby
Produktionen på Strandmøllen fortsatte frem til begyndelsen af 1990’erne, hvor der blev opført et nyt luftgasanlæg i Ejby på Fyn. Dette anlæg er løbende blevet udbygget, bl.a. med et moderne produktionsanlæg for medicinske gasser.

I 2011 opførtes et endnu større produktionsanlæg i Ljungby i Sverige, og en ny CO2-fabrik vil stå klar ved Esbjerg i sommeren 2019.

Strandmøllen i Klampenborg er fortsat hjemsted for selskaberne og kunne i 2017 fejre 100-året for Christian Nielsens overtagelse. 

Fonden stiftes i 1967
Christian Nielsen var barnløs, og efter hans død i 1967 blev der stiftet en fond, der bærer hans navn.