Hvad støttes?


Fonden yder lån eller kapitalindskud til:

 • Start- og udviklingsomkostninger ved udvikling af industrielle produkter med kommercielt sigte.
   

Fonden yder legat til:

 • Af fonden udvalgte almennyttige, humanitære og sociale formål.
   

Fonden støtter ikke:

 • Generelle sociale formål
 • Studie- og kongresrejser
   

Den typiske ansøger:

 • Er små, ihærdige, nystartede selskaber med en værdisætning
  <10 mio. kr.
 • ​Har søgt/fået medfinansiering af innovationsfonden eller af iværksættermiljøer.