ANSØG OM FONDSSTØTTE

 

Søg støtte til dit projekt, ved at hente vores ansøgningsskema, læse om vores ansøgningsproces og finde svar på de oftest stillede spørgsmål. 

ANSØGNINGSFRISTERNE I 2024

 

 • 18. marts 2024

 • 24. maj 2024

 • 30. august 2024

 • 15. november 2024

 

Fondsbestyrelsen har møder 4 gange årligt, typisk i april, maj, august og november. Ansøger kan forvente at få svar, på deres ansøgning om bevilling af projektstøtte, 1-2 uger efter ansøgningen er behandlet på fondsbestyrelsens møder. 

Du søger om projektstøtte gennem lån eller kapitalindskud ved at downloade og udfylde vores ansøgningsskema med en fyldestgørende beskrivelse af dit projekt eller produkt. Derefter skal du sende ansøgningsskemaet med eventuelle bilag til info@christiannielsensfond.dk.

Inden du udfylder og sender en fondsansøgning, er det vigtigt, at du først afklarer, om dit projekt eller produkt falder inden for fondens fundats og bevillingsområder. Det kan du læse mere om her.

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 

Vi bevilliger ifølge vores fundats støtte til

 • forskning med industrielt sigte inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri

 • opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

 • projekter, der omhandler fysiske produkter

 • projekter, hvor ansøgere har en tilknytning til en industriklynge eller har et advisory board.

Bestyrelsen kan desuden beslutte at yde støtte til udvalgte almennyttige, sociale eller humanitære formål i Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune i form af legater.

Du kan læse mere om fondens formål her.

Du kan få et indblik i, hvem vi tidligere har bevilliget støtte til her

Vi bevilliger ikke støtte til

 • kongresrejser

 • generelle sociale formål

 • enkeltpersoners underhold

 • studierejser og studieophold

 • projekter, som tilgodeser politiske eller kommercielle interesser.

Det skifter fra år til år. I 2024 er der deadline for ansøgninger den 18. marts, 24. maj, 30. august og 15. november.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning 4 til 6 uger efter ansøgningsfristen.

Bestyrelsesmøderne afholdes 4 gange årligt i april, juni, september og december.

Ja, du kan sagtens ansøge om støtte igen, hvis der er tale om et nyt projekt eller et nyt produkt. Vi bevilliger ikke støtte til samme produkt eller projekt flere gange. 

Ja, det kan du, hvis dit projekt eller produkt falder inden for fondens fundats og bevillingsområder.

OM ANSØGNINGSPROCESSEN

 

Fondssekretæren modtager ansøgningerne om fondsstøtte og sikrer, at de falder inden for fundatsens rammer.

I modsat fald sendes umiddelbart afslag. Ansøgningerne vurderes derefter af bestyrelsens medlemmer, og ved det følgende bestyrelsesmøde diskuteres og tages der endelig stilling til den enkelte ansøgning.

Ansøgerne vil en til to uger efter bestyrelsesmødet få direkte svar på, hvorvidt de modtager en bevilling af fondsmidler eller et afslag.

Nielsens Fond kan derudover vælge at søtte og uddele legater til visse almennyttige, sociale eller humanitære forhold i kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

 

 

 

FURINE ApS


"Da jeg havde en idé til et nyt medicinsk udstyr, søgte jeg et lån til at lave en prototype hos Christian Nielsens Fond. Lånet gjorde, at jeg kunne materialisere min idé og derigennem lettere rejse kapital til at starte Furine"

 

- Brian T. Nielsen

Managing Director