Strandmøllen bygning i Klampenborg. Billede af hus hvor der arbejdes med gas Fonden står for præmieoverrækkelse hos DTU Skylab for opfindelse

 

FONDENS FORMÅL

FUNDATSEN

 

Christian Nielsens Fond skal ifølge fundatsen medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. Christian Nielsens virksomheder omfatter Strandmøllen A/S, Strandmöllen AB og Strandmöllen GmbH & Co. KG, som du kan læse mere om her.

Fundatsen sætter rammerne for bevillingsområderne, hvilket helt konkret betyder, at vi bevilliger støtte i form af lån og kapitalindskud til

  • forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte

  • opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.
     

Det er i forbindelse med uddeling af fondsmidlerne vigtigt, at vi kan se ansøgernes projekter eller produkter realiseret, og at de bidrager til at skabe danske arbejdspladser.

Bestyrelsen kan derudover vælge at støtte og uddele legater til visse almennyttige, sociale eller humanitære formål i Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune.

ET UDPLUK AF DEM, VI HAR INVESTERET I
 

Fonden har siden 1967 hjulpet en lang række virksomheder med lån eller kapitalindskud. Fondens støtte finder oftest sted på et tidligt stadie i forbindelse med deres produktudvikling, og vi bruger et eventuelt investeringsafkast til at hjælpe nye ansøgere. Herunder kan du se et udpluk af de virksomheder, som vi senest har støttet.