HISTORIEN

OM CHRISTIAN NIELSEN OG CHRISTIAN NIELSENS FOND

Christian Nielsen kom til verden den 14. februar 1877 i det daværende Præstø Amt Hele Christians slægt bestod overvejende af bønder, så værdier som flid, pligtfølelse, nøjsomhed og ikke mindst orden blev hans rettesnor i livet og hans forventninger til omverdenen.

Der herskede samtidig en stærk nationalfølelse i familien, da faderen deltog i den 2. Slesvigske Krig i 1864, hvor han kæmpede mod Preussen ved Dybbøl. Christian fortsatte med at værne om nationalfølelsen gennem hele sit liv, og under den tyske besættelse husede han på Strandmøllen adskillige danske politifolk, som var nødt til at gå under jorden.

 

Christian Nielsen stifter af Strandmøllen. Ejerskab bag Christian Nielsens fond

DEN PATRIARKALSKE FABRIKSEJER

Christian Nielsen overtog i 1917 en af de mest fornemme papirmøller i Danmark, som lå i Klampenborg ved Mølleåens udløb i Øresund. Her etablerede han sin fabrik ved navn Strandmøllen og blev således fabriksejer i en alder af bare 40 år.

Christian var en patriarkalsk fabriksejer, der handlede med udgangspunkt i de værdier, som han fik med hjemmefra. Der var ingen tvivl om, hvem der bestemte, og hvis der ikke var nok at bestille på fabrikken, så satte han sine ansatte til at lave andet forefaldende arbejde rundt omkring på sin grund.

Denne autoritative virksomhedsførelse betød dog ikke, at han ikke passede på sine ansatte – tværtimod. Han sendte eksempelvis sine ansatte på betalte udlandsrejser, længe før danske lønmodtagere fik ret til ferie med løn, ligesom han forærede de trængende det, som de måtte mangle, i stedet for at låne dem penge.

 

ETABLERING AF FONDEN

Christians ægteskab med sin hustru Paula var barnløst, og han valgte derfor som 84-årig i 1961 at fastsætte retningslinjerne for en fond, som skulle føre hans virksomheder videre efter sin død.

Han så det som sin opgave ”at skabe et samlet hele af sin formue, og at overskuddet af fondsmidlerne skulle anvendes til almennyttige formål og virke navnlig til gavn for industrien i Danmark”. I den senere fundats hedder det, ”at fondens formue skal sikre Christian Nielsen Strandmøllen, og at virksomhederne videreføres som en udelt og udelelig enhed efter hans testamentariske ønsker”.

Christian Nielsen døde den 7. marts 1967, kort efter sin 90-års fødselsdag.

 

FONDEN I DAG

Mange har fået hjælp til deres projekter gennem vores uddeling af fondsmidler siden stiftelsen i 1967. Eksempelvis har over 100 start-ups modtaget bevillinger af fondsmidler til at udvikle deres fulde potentiale, adskillige synshandicappede har fået glæde af en førerhund, og mange plejehjemsbeboere i Rudersdal Kommune har fået en sjovere hverdag.

Fonden udvælger hvert år et antal interessante projekter, som bevilges fondsstøtte i form af lån eller kapitalindskud (mod en ejerandel). I den forbindelse har vi lige nu engagement i over 20 projekter/selskaber. Du kan se nogle af selskaberne her.